ABOUT DREAM HOUSE

Imagine living or working in the heart of nature, on the doorstep of the city, being able to enjoy your coffee, while horses, deers and pheasants pass by.

The offered 1,32 ha property with 674 m² house is your perfect set-up both for private or business purposes. The unique and modern architecture, was designed and built by internationally awarded architects and professionals from Austria and Poland. It’s L-shape, wooden terrace frame and applied natural materials create a cosy atmosphere. Open space, minimalist design, an adbundance of natural light enhanced by the large windows, provides a feeling of being at one with nature. The living area consists of 2 units, connected to a garage that can easily fit three cars. House 1 still requires some investment, while House 2 is fully furnished.

Quality of the Design I Creation of Open Space I High End Equipment I State of the Art Techno-logy I Pure Nature

FACTS

ADDRESS: Konstancin-Jeziorna, Poland
PROXIMITY: 6 km to Konstancin-Jeziorna centre, 18 km to Warsaw

LIVING SPACE: 602 m²*
GARAGE: 72 m² (for 3 cars)
AREA: 13.190 m²
LOGGIA: 3 loggias, 131 m² covered terrace, 82 m² uncovered

FLOORS: 2
FACILITIES: Urban Water, Gas, Electricity, Liquid Waste Tank

HEATING: Floor and Wall
AIR CONDITIONING: Available
YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
OBTAINABLE: Immediately

*According to the current measurement norm: PN-70/B-02365, PN-ISO 9836:1997

PURCHASE PRICE: On request

O DOMU MARZEN

Wyobraźmy sobie życie lub pracę na łonie natury, prawie na progu miasta. Pijąc kawę na tarasie można podziwiać konie, jelenie lub bażanty.

Oferowana nieruchomość o pow. 1,32 ha z domem 674 m² może być doskonale wykorzystywana zarówno do celów prywatnych, jak i biznesowych. Unikalny i nowoczesny dom został zaprojektowany i zbudowany przez architektów i specjalistów z Austrii i Polski. Jego kształt litery L, drewniana rama tarasowa i naturalne materiały, tworzą przytulną atmosferę. Otwarta przestrzeń, prostota projektu, dużo światła wpadającego przez liczne przeszklenia, dają poczucie mieszkania na zewnątrz. Pow. mieszkalna składa się z 2 objektów połączonych garażem na 3 auta. Dom 1 wymaga jeszcze pewnych inwestycji. Dom 2 jest w pełni wykończony i umeblowany.

JAKOŚĆ PROJEKTU I OTWARTA przestrzEń I
JAKOŚĆ WYPOSAŻENIA I NOWOCZESNA TECHNO-LOGIA I PRAWDZIWA NATURA

FAKTY

ADRES: Konstancin-Jeziorna, Polska
REJON: 6 km do centrum Konstancina-Jeziorny, 18 km do Warszawy

POWIERZCHNIA UŻYTOWA: 602 m²*
GARAŻ: 72 m² (na trzy samochody)
DZIAŁKA: 13.190 m²
TARASY: 3 tarasy, 131 m² zadaszone, 82 m² odkryte

KONDYGNACJE: 2
MEDIA: Gaz, energia, szczelny zbiornik na nieczystosci płynne

OGRZEWANIE: Podłogowe i ścienne
KLIMATYZACJA: Dostępna
ROK BUDOWY: 2009
DOSTEPNY: Od zaraz

*Według aktualnie obowiązujacej normy PN-70/B-02365, PN-ISO 9836:1997

CENA ZAKUPU: Na zapytanie

DETAILS

ROOM DEVISION

LIVING SPACE: House 1 has 403 m², House 2 has 199 m²
ROOMS: House 1 has 9 pcs, House 2 has 6 pcs
BATHROOMS: House 1 has 3 pcs, House 2 has 2 pcs
TOILETS: House 1 has 4 pcs, House 2 has 3 pcs

CURRENT STATE

House 1 requires interior finishing - some investment in home automation, security system, air conditioning, equipment and furniture. All used visualizations show an envisaged version of the living space.

House 2 is finished/ furnished

DETALE

PODZIAŁ POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA UŻYTOWA: Dom 1 ma 403 m², Dom 2 ma 199 m²
POKOJE: Dom 1 ma 9szt, Dom 2 ma 6 szt
ŁAZIENKI: Dom 1 ma 3 szt, Dom 2 ma 2 szt
TOALETY: Dom 1 ma 4 szt, Dom ma 3 szt

OBECNY STAN

Dom 1 wymaga wykończenia - pewnych inwestycji w automatykę domową, system bezpieczeństwa, klimatyzację, wyposażenie, meble. Wykorzystane wizualizacje pokazują możliwe wykończenie domu.

Dom 2 jest skończony/ umeblowany

L14_Our_House_Loft_Bathstudio (51).JPG

 

THE ARCHITECTS

Dietrich | Untertrifaller Architekten, founded in
1994, is one of the iconic agencies of the renowned School of Vorarlberg. Laureate of numerous competitions during the last twenty years, the agency can now boast of a wide variety of references: local museums and important cultural facilities, office buildings and universities, sports complexes, individual houses and high volume residential projects, interior design and the revitalizations of historic buildings.

The innovative and sustainable projects received numerous awards, including the Prix d’Architecture de Bretagne 2016 (School Jean-Monnet Broons), the National Award for Architecture and Sustainability (School Klaus), the LEED Platinum (HQ i+R Gruppe Lauterach), the Austrian Building Award (ETH Sports Center Zürich) and the International Architecture Award (Festspielhaus Bregenz).

Today, the international team of 70 architects – work in Austria (Bregenz and Vienna), Switzerland (St Gallen), France (Paris) and Germany (Munich) – serves customers around Europe.

 

Robert Kasica, a graduate of the University of Technology at the Faculty of Urban Planning and Architecture, has been running the design studio since 2003.

He specializes in Cubature architecture and Interior architecture. He also deals with industrial design, graphics and urban design. In designing, he values mostly honesty and simplicity. When designing his work, he places a special emphasis on the role of detail and precise selection of materials. He strongly believes in the power of the most natural materials such as stone, concrete, wood and glass. Their unique character defines the entire arranged space, which escapes both the established schemes and gives an unique contemporary character.

Years of experience has enabled him to develop a proven design methodology. It consists of the continuous study of the relationship between form and function. An open mind and an in-depth understanding of the design process combine to create interesting, bold and often non-standard unique concepts.

316.jpg

 

ARCHITEKCI

Dietrich | Untertrifaller Architekten, założona w 1994 roku, jest jedną z kultowych agencji architektonicznych renomowanej Szkoły Vorarlberg. W ciągu ostatnich dwudziestu lat agencja została laureatką licznych konkursów i może się szczycić referencjami o szerokiej gamie: lokalnych muzeów i ważnych obiektów kulturalnych, budynków biurowych i uniwersytetów, kompleksów sportowych, domów jednorodzinnych i dużych projektów mieszkaniowych, aranżacji wnętrz i rewitalizacji zabytkowych budynków.

Innowacyjne i ponadczasowe projekty otrzymały wiele nagród, w tym Prix d'Architecture de Bretagne 2016 (Szkoła Jean-Monnet Broons), National Award for Architecture and Sustainability (Szkoła Klaus), LEED Platinum (Centrala i + R Gruppe Lauterach), Austriacką Nagrodę Budowlaną (ETH Sports Centre Zürich) lub Międzynarodową Nagrodę Architektury (Festspielhaus Bregenz).

Obecnie międzynarodowy zespół 70 architektów – w Austrii (Bregenz i Wiedniu), Szwajcarii (St Gallen), Francji (Paryżu) i Niemczech (Monachium) - obsługuje klientów w całej Europie.

 

Robert Kasica absolwent Politechniki Wydziału Urbanistyki i Architektury prowadzący własną pracownię projektową już od 2003 roku.

Specjalizuje się w architekturze kubaturowej oraz architekturze wnętrz. Zajmuje się również wzornictwem przemysłowym, grafiką oraz urbanistyką. W projektowaniu najbardziej ceni szczerość i prostotę. Projektując swoje prace kładzie szczególny nacisk na rolę detali i precyzję dobrania materiałów. Wierzy w moc tych najbardziej naturalnych, prawdziwych materiałów, takich jak kamień, beton, drewno i szkło. Ich unikalny charakter określa całą zaaranżowaną przestrzeń, która wymyka się zarówno utartym schematom, jak i destrukcyjnemu procesowi starzenia.

Lata doświadczeń i wyzwań, którym udało się sprostać, pozwoliły wypracować sprawdzoną metodologię projektowania. Polega ona na nieustannym badaniu zależności pomiędzy formą a funkcją. Otwarty umysł i dogłębne zrozumienie procesu projektowania pomagają tworzyć ciekawe, odważne, często niesztampowe koncepcje.